Szkolenia Trening Postaw Pracowniczych i Rozwój Kompetencji Transferowalnych

Harmonogram szkoleń dla grupy PB.POZNAŃ.A.01