Kontakt

SYSTEMA Sp. z o.o.

BIURO PROJKETU „DO ZATRUDNIEINA Z POWERE,”
Ul. Kolejowa 23, lok. 103
34-400 Nowy Targ

BIURO NOWY SĄCZ
ul. Nawojowska 4 piętro II

33-300 Nowy Sącz
(18) 547 44 27
www.systema.pl
kontakt@systema.pl
NIP: 734 28 37 147
REGON: 492664434
KRS: 0000064479
Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 23777

Bank Millennium SA
98 1160 2202 0000 0002 4832 3211
fb, Twitter: @SystemaPL