ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE Z RODZICAMI I DZIADKAMI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

MIĘDZYPOKOLENIOWE  WARSZTATY Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA Z RODZICAMI LUB DZIADKAMI – JAK TO WYGLĄDA?

Przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Wiemy o tym doskonale, dlatego przygotowaliśmy ofertę wyjątkowych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci, którym będą towarzyszyć rodzice lub dziadkowie. To idealny sposób, by zaszczepić w dziecku pasję, która zostanie z nim do końca życia i jednocześnie dzielić wspólną pasję.

Zajęcia z robotyki i programowania to połączenie świetnej zabawy z nauką. Podczas zajęć z klockami LEGO® Education dzieci poznają w sposób namacalny różne zagadnienia ze świata wokół nich. Rozwijają umiejętności z zakresu nauki, fizyki, matematyki, programowania oraz komunikacji. Wszystko to robią wykorzystując swoją niezwykłą kreatywność! Z pomocą edukacyjnych klocków LEGO dopasowanych do wieku dzieci nasi młodzi programiści w asyście dziadków i babć uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów.

Zestawy klocków do robotyki wyposażone są w czujniki i elementy elektromechaniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne skomplikowane czynności np. przewozić omijanie przeszkód, miażdżenie miękkich elementów, sortowanie czy stawanie do walki lub wyścigu z przeciwnikiem.

Po zbudowaniu robota według danego schematu lub według autorskiego pomysłu konstruktorzy przechodzą do jego zaprogramowania. Doceniając olbrzymią wagę, jaką zyskuje umiejętność programowania w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, przykładamy dużą wagę do zrozumienia przez dzieci sekwencji ruchów (zaprogramowanych czynności), które ma wykonać nasz robot.

JAK PRACUJEMY NA ZAJĘCIACH?

– Dzieci pracują w zespołach dwuosobowych z rodzicem lub dziadkiem/babcią,
– Każdy zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw przystosowanych do wieku klocków,
– Każde zajęcia to nowa przygoda, budowa i programowanie nowego robota,
– Niewielkie grupy pozwalają na indywidualne podejście do każdego uczestnika,
– Grupy rywalizują między sobą w wyścigach lub konkursach organizowanych przez instruktora.

CENNIK ZAJĘĆ:

Zajęcia (10 spotkań po 2 godz.) będą odbywały się raz w tygodniu w czwartek od godz. 15:00-16:30
Każda para dziecko+senior/rodzic otrzymuje na czas trwania warsztatów zestaw klocków do domu.
Cena za godzinę zajęć to:
Senior – 25,00 zł
Dziecko – 25,00 zł

Osoba do kontaktu: Waldemar Żak – 604 994 579

______________________________________________________________________________
Wyżej wymieniona oferta zajęć z robotyki i programowania międzypokoleniowego powstała w wyniku realizacji bezpłatnych zajęć pilotażowych, które odbywały się 10-11.2021 r. oraz doposażenia naszej Pracowni w część sprzętu w związku z realizacją inicjatywy pn. „Robotyka dla dużego i smyka” współfinansowanej ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.