Żłobek Nasze Smyki (KZ 29)

https://naszesmyki.pl/nowysacz/projekt/

Projekt pt. Rodzina i praca – to się opłaca!

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności na rynku pracy 61 kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej Nowy Sącz, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Aby wspomóc Rodziców w osiągnieciu powyższego celu zostanie stworzony dla 32 dziewczynek i chłopców w wieku do 3 lat w formie żłobka w okresie do 31.03.2019 roku. Jeden Rodzic nie będzie mógł korzystać z projektu dłużej niż 12 miesięcy.

W ramach projektu zapewniamy:

  • 10-godzinną opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;
    Wyżywienie – 4 posiłki
  • Pakiet zajęć dodatkowych – zgodnie z potrzebami dzieci
  • Bogatą bazę dydaktyczną

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 1,132,771.20 zł

Wkład własny: 199,900.80 zł

Wartość projektu: 1,332,672.00 zł