Szkolenia

Oferujemy szkolenia kwalifikacyjne i zawodowe, głównie językowe i komputerowe.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Oferujemy szkolenia, zgodne z tematyką i programem ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) na poziomach

canstock5687627

ECDL BASE

ECDL ADVANCED

ECDL PROFILE

ECDL STANDARD

ECDL e-CITIZEN

inne, w zależności od potrzeb uczestników

Możliwe jest uruchomienie grupy szkoleniowej w przypadku zebrania co najmniej 8 uczestników

Ceny za szkolenia otwarte ustalane są na podstawie ilości chętnych i miejsca realiacji

Uczestnictwo w naszych szkoleniach może być finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kto może ubiegać się o środki z KFS? logo-kfs-pole-ochronne

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca wypełnia wniosek (wraz z załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3)w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zainteresowanym pracodawcom pomożemy w przygotowaniu wniosku.

Obecnie pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie z czterech priorytetów – tj.:

  1. Kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników.
  2. Kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych.
  3. Kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia.
  4. Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Źródło: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

TRENERZY

Wiemy, że jakość naszej pracy oceniana jest przede wszystkim przez pryzmat trenera prowadzącego zajęcia, gdyż to z nim nasi Klienci mają najbliższy i najczęstszy kontakt i to właśnie on przekazuje im wiedzę i umiejętności których potrzebują.

Dlatego współpracujemy z najlepszymi trenerami, są to m.in.:

Robert Kraj

Informatyk, webmaster, trener umiejętności komputerowych, stopień zawodowy nauczyciel dyplomowany. Trener i Egzaminator ECDL, ECDL e-Citizen, ukończył Akademie Sieci CISCO – certyfikat zawodowy Cisco Certified Network Associate (CCNA), posiada certyfikat zawodowy serwisant komputerów i administrator sieci komputerowych. Zrealizował ponad 6000 godzin szkoleń z zakresu ICT. Autor publikacji i materiałów dydaktycznych z zakresu informatyki. Autor wielu projektów unijnych, posiada doświadczenie w ich przygotowaniu i realizacji. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez ministra za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania.

Rafał Filip

Magister inżynier Informatyki Stosowanej posiadający uprawnienia egzaminatora ECDL i ECCC. Obsługuje sieci komputerowe, CISCO, CCTV, IP. Zrealizował ponad 680 godzin szkoleń z zakresu ICT.

Tomasz Owsianka

Informatyk z uprawnieniami pedagogicznymi oraz CAD 2D, CAD 3D, ECDL Expert, SEP. Nauczyciel, trener oraz egzaminator ECDL e-Obywatel, ECDL e-Citizen, ECDL, ECDL-A, ECCC na poziomie A i B. Zrealizował ponad 500 godzin szkoleń z zakresu ICT dla osób dorosłych.

Tomasz Szczepanik

Magister inżynier informatyki z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel mianowany przedmiotów informatycznych. Egzaminator ECDL.

Piotr Rychlewski

Informatyk z przygotowaniem pedagogicznym, doradca zawodowy. Wieloletni nauczyciel i trener posiadający uprawnienia egzaminatora ECDL, IT Security, e-citizenEPP oraz e-Urzędnik. Opiekun laboratorium egzaminacyjnego. Zrealizował ponad 800 godzin szkoleń z zakresu ICT dla osób dorosłych.

Anna Pawlik

Informatyk z uprawnieniami informatycznymi, nauczyciel dyplomowany informatyki i technologii informacyjnej, trener i egzaminator ECDL i ECCC. Zrealizowała ok. 1 000 godzin szkoleń z zakresu ICT dla osób dorosłych.

Stanisław Stożek

Magister inżynierii materiałowej specjalność metody komputerowe. Studia podyplomowe m.in. z edukacji informatycznej w szkole. Nauczyciel informatyki i dyrektor gimnazjum, nauczyciel akademicki. Zrealizował ok. 2 500 godzin szkoleń z zakresu ICT dla osób dorosłych.