Lubie(n) programować (GL 31)

Projekt Lubie(n) programować

Projekt pn. Lubie(n) programować o nr RPMP.10.01.03-12-0423/16, realizowany jest przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Lubień współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt obejmuje uczniów następujących szkół:

(1)  Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Lubniu
(2) Szkoła Podstawowa w Tenczynie
(3) Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej

Co będzie się działo w projekcie:

 • Grupowe zajęcia z matematyki (wyrównawcze i rozwijające, 20h/grupę, 10 spotkań po 2h)
 • Indywidualne zajęcia z matematyki (4h/ucznia, 4 spotkania po 1h)
 • Grupowe zajęcia z programowania (90h/grupę, 30 spotkań po 3h)
 • Indywidualne zajęcia z programowania (10h/ucznia, 10 spotkań po 1h)
 • Gminna liga mistrzów programowania (4 konkursy w ciągu 2 lat)
 • Kółko programistyczne (40h, 5 kółek, 20 spotkań po 2h)
 • Fundusz stypendialny (200 zł/m-c dla 120 ucznów)
 • 3 –dniowe wyjazdy edukacyjne uczniów do Warszawy (wszyscy uczniowie)
 • Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach (wszyscy uczniowie, 10 pokazów)

Atrakcje dla uczestników projektu:

 • Na zajęciach z programowania oraz kółku programistycznym nauka się programowania robotów, tworzenie własnych aplikacji na telefon oraz gier
 • Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawiehttp://www.kopernik.org.pl – tu więcej o tym fascynującym miejscu
 • Udział w Gminnej Lidze Mistrzów Programowania, podczas której uczniowie przedstawią stworzone przez swój zespół na zajęciach z programowania gry i aplikacje
 • Na pokazach/warsztatach edukacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystuje się matematykę i programowanie np. do sygnalizacji świetlnej
 • Szansa na otrzymanie stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie na cele naukowe, np. zakup robota, lekcji języka angielskiego, książek

Dokumenty rekrutacyjne oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lubien.systema.pl

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego: 791 790 190  791 790 39