Systematycznie do Zatrudnienia

Cel Projektu

Celem projektu „Systematycznie do Zatrudnienia” jest wejście na rynek pracy 40 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w wieku 18-65 lat (mężczyźni) oraz 18-60 lat (kobiety) zamieszkujących w woj. małopolskim. Realizujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz wizyty studyjne. Nasz projekt, trwający od 01.03.2024 do 31.03.2025, jest dopasowany do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Informacje o Projekcie

Projekt „Systematycznie do Zatrudnienia” rozpoczyna się 01.06.2024. Jego misją jest wsparcie osób niepełnosprawnych w ich drodze na rynek pracy, poprzez zintegrowane działania, które pomogą im zdobyć niezbędne umiejętności i pewność siebie, aby skutecznie znaleźć i utrzymać zatrudnienie.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz uczestnictwa w projekcie, który ma na celu realną poprawę sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim. Razem możemy osiągnąć więcej!