STAŻ ZAWODOWY

Czym jest staż ?

 

Staż oznacza nabywanie przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy

 

Okres trwania stażu?

Zgodnie z Polskimi Ramami Staży i Praktyk staż zawodowy może liczyć od 3 do 12 miesięcy

W ramach realizowanych przez Nas projektów istnieje możliwość odbycia stażu w wymiarze:

> Projekt Wielkopolska Akademia Kształcenia – 3 miesiące

> Projekt Droga do zatrudnienia – 3 lub 6 miesięcy

 

Wysokość stypendium stażowego

> Projekt Wielkopolska Akademia Kształcenia – 1355,69 zł netto miesięcznie

> Projekt Droga do zatrudnienia – 1750,00 zł netto miesięcznie

 

Dla kogo?

> Projekt Wielkopolska Akademia Kształcenia – osoby do 29 roku życia, nie pracujące i nie kształcące się w trybie stacjonarnym, zamieszkałe w Wielkopolsce

> Projekt Droga do zatrudnienia – osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe w wybranych powiatach Małopolski