Platforma do zarządzania projektami

Przedstawiamy Państwu internetową platformę do zarządzania projektami www.EFSArt.systema.pl

 

 

Platforma oferuje:

Zarządzanie danymi uczestników projektów, m.in:

Tworzenie bazy danych uczestników

Tworzenie grup uczestników

Tworzenie harmonogramów na zajęcia grupowe

Tworzenie harmonogramów na zajęcia indywidualne

Generowanie dzienników zajęć grupowych i indywidualnych

Tworzenie list obecności

Tworzenie ankiet ewaluacyjnych

 

 

Podział ról tzn. Osobne konta dla Kierownika, Asystenta, Trenera i Uczestnika

Każda osoba w projekcie może mieć swój dostęp do platformy

 

Zarządzanie danymi finansowymi projektu, m.in:

Tworzenie zestawienia dokumentów

Eksport danych finansowych do pliku .CSV i późniejszy import do Wniosków o Płatność w systemie SL2014

Możliwość filtrowania dokumentów obejmujących m.in

Dostawcę

Daty zapłaty

Daty wystawienia

Pozycje w budżecie

źródło finansowania

sposób zapłaty

i wiele innych

 

 

cena w formie 12 miesięcznej subskrypcji na 1 projekt

1 000,00 zł netto + 23% VAT

subskrypcja 6 miesięczna 600 zł netto + 23% VAT

 

 

 

Sprawdź pod adresem www.efsart.systema.pl

Dowiedz się więcej o możliwości subskrypcji dostępu do platformy pod numerem (18) 547 44 27