Realizowane

RoboSen – Projekt międzypokoleniowy

PROJEKT ROBOSEN ZAKOŃCZONY!  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w naszych warsztatach! Wspólnymi siłami udało się zbudować mnóstwo robotów! Największe podziękowania kierujemy do dziadków i babć, którzy cierpliwie wspierali wnuków i wnuczki w konstruktorskich pracach! Dziękujemy! Realizacja projektu współfinansowana była z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki SYSTEMA SP. Z O.O. wraz …

RoboSen – Projekt międzypokoleniowy Read More »

Projekty G5 realizowane w Dobczycach, Wiśniowej, Raciechowicach, Lubniu oraz Niedźwiedziu

Od 1.09.2017 r. rozpoczęliśmy realizację 5 projektów na terenie Małopolski. 1. Gmina Dobczyce – Dobczyce++, www.dobczyce.systema.pl, dobczyce@systema.pl 2. Gmina Raciechowice – GRAciechowice, www.graciechowice.systema.pl, graciechowice@systema.pl 3. Gmina Wiśniowa – Wiśniowa gra, www.wisniowa.systema.pl, wisniowa@systema.pl 4. Gmina Lubień – Lubie(n) programować, www.lubien.systema.pl, lubien@systema.pl 5. Gmina Niedźwiedź – PrograMiśki, www.niedzwiedz.systema.pl, niedziwedz@systema.pl  

WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA nr nr WND – POWR.01.02.01-30- 0138/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Termin realizacji projektu 01 styczeń 2017 – 31 grudzień 2017 Ilość uczestników …

WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA Read More »

DROGA DO ZATRUDNIENIA

Projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPMP.08.02.00-12-0287-15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Termin realizacji projektu 01 lipiec 2016 – 31 grudzień 2017 Ilość uczestników objętych wsparciem : 72 osoby   Dofinansowanie obejmuje działania …

DROGA DO ZATRUDNIENIA Read More »