Spotkanie z władzami szkół w ramach grupy G5

W dniu 14.09.2017 w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach przy ul. Szkolna 43 odbyło się kolejne spotkanie poświęcone realizacji pięciu projektów realizowanych na rzecz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli oraz wyrównania dysproporcji edukacyjnych uczniów. Liderem projektu jest Systema Sp. z o.o., natomiast partnerami jest 5 gmin: Gmina Dobczyce, Gmina Wiśniowa, Gmina Raciechowice, Gmina Niedźwiedź, Gmina Lubień.

W zebraniu udział wzięli dyrektorzy i reprezentanci 18 szkół biorących udział w projekcie, przedstawiciele  Gmin i spółki Systema.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z realizacją projektów w szkołach poszczególnych gmin. Główny nacisk poświęcono na odpowiednią promocję wśród uczniów i ich rodziców, sprawny proces rekrutacji ponad 2 000 uczestników z 5 gmin. Władze szkół poznały założenia i korzyści płynące z udziału w przedsięwzięciu. Omówione zostały zasady naboru i uczestnictwa w projektach.

15.09.2017 rozpoczyna się rekrutacja do projektów. W każdej z ww. gmin udział w bezpłatnym projekcie weźmie od 240 nawet do 560 uczniów oraz od 40 do 72 nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektami. Szczegóły pod numerami telefonów 791 790 190 oraz 791 790 390 lub na strony internetowe poszczególnych projektów:

dobczyce.systema.pl  wisniowa.systema.pl  raciechowice.systema.pl  lubien.systema.pl  niedzwiedz.systema.pl