Spotkanie z samorządowcami w ramach grupy G5

W dniu 12.09.2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach przy ul. Szkolna 43 miało miejsce spotkanie poświęcone omówienie zasad realizacji pięciu projektów realizowanych na rzecz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli oraz wyrównania dysproporcji edukacyjnych uczniów. Liderem projektu jest Systema Sp. z o.o., natomiast partnerami jest 5 gmin: Gmina Dobczyce, Gmina Wiśniowa, Gmina Raciechowice, Gmina Niedźwiedź, Gmina Lubień.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy oraz przedstawiciele spółki Systema.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z organizacją i zarządzaniem projektów w poszczególnych gminach, w tym m.in. promocję projektu wśród uczniów i nauczycieli, metodę organizacji rekrutacji uczestników projektu, sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zasady rozliczeń.

15.09.2017 rozpoczyna się rekrutacja do projektów. W każdej z ww. gmin udział w bezpłatnym projekcie weźmie od 240 nawet do 560 uczniów oraz od 40 do 72 nauczycieli.

Podstawowe korzyści dla ucznia to możliwość udziału w ciekawych zajęciach z matematyki, programowania, robotyki, grafiki 3d i wielu innych tematów. Przewidziane są też wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Gmina Liga Mistrzów oraz stypendium szkoleniowe w wysokości od 200 do 300 zł miesięcznie.

Nauczyciele natomiast będą mieli zapewnione ciekawe wykłady pozwalające na wzbogacenie warsztatu w zakresie wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu. Przewidziany też jest bezpłatny udział na studiach podyplomowych w zakresie informatyki dla min. 20 nauczycieli oraz poznanie ciekawych metod nauczania metodą eksperymentu.

Projekty mają na celu trwale zwiększyć potencjał matematyczno-informatyczny uczniów i nauczycieli na terenie gmin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektami. Szczegóły pod numerami telefonów 791 790 190 oraz 791 790 390 lub na strony internetowe poszczególnych projektów:

dobczyce.systema.pl  wisniowa.systema.pl  raciechowice.systema.pl  lubien.systema.pl  niedzwiedz.systema.pl