Zapraszamy do udziału w projekcie Droga do zatrudnienia

Jeśli ukończyłeś 50 rok życia bądź ukończyłeś 30  rok życia i jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz znaleźć wymarzone zatrudnienie dzięki naszej pomocy.

Wsparcie dla uczestników oferowane w ramach projektu:

  • Szkolenia Zawodowe ze stypendium szkoleniowym 6,64 zł netto za godzinę
  • 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 1 750 zł netto dla stażysty z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu stażu
  • Refundacje wynagrodzenia pracownika do wysokości 3 000,00 zł brutto przez 6 miesięcy
  • Stałe pośrednictwo Pracy
  • Identyfikacje indywidualnych potrzeb uczestników
  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • zamieszkują na terenie powiatów: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski,
  • ukończyły 50 rok życia bądź ukończyły 30 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizuje SYSTEMA. z o.o. – tel. 18 547 44 27, 884 877 177 e-mail: drogadozatrudnienia@systema.pl 

http://www.drogadozatrudnienia.pl

oraz w Biurze Projektu: ul. Nawojowska 4, pok. 211, 33-300 Nowy Sącz