Zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolska Akademia Kształcenia

Systema Sp z o.o., która działa na rynku od 2001 roku realizuje projekt prozatrudnieniowy pn. „Wielkopolska Akademia Kształcenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu prowadzimy nabór uczestników
do odbycia płatnych staży i szkoleń osób zamieszkałych w Wielkopolsce

W ramach projektu oferujemy

staże zawodowe 3 miesiące, wynagrodzenie dla stażysty 1350 zł netto
szklolenia z zakresu zielonych miejsc pracy: Odnawialne źródła energii, pozyskiwanie finansowania na rozwiązania proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp
– Trening postaw interpersonalnych
stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach
– możliwość uzyskania certyfikatów
– materiały szkoleniowe,
– catering w trakcie szkolenia
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
zatrudnienie po odbyciu stażu na minimum 3 miesiące

Do projektu możemy zakwalifikować osoby, które ukończyły nie pracują, nie kształcą się stacjonarnie, są w wieku 15-29 lat
pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu na stronie www.wielkopolska.systema.pl lub napisania do nas na e-mail e-mail wielkopolska@systema.pl

Rekrutacja ma charakter ciągły, do wyczerpania ilości miejsc