DROGA DO ZATRUDNIENIA

Projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPMP.08.02.00-12-0287-15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu 01 lipiec 2016 – 31 grudzień 2017

Ilość uczestników objętych wsparciem : 72 osoby

 

Dofinansowanie obejmuje działania skierowane do osób, które ukończyły 30 lat, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zamieszkują na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowosądeckim, myślenickim, proszowickim, miechowskim, wadowickim, oświęcimskim, nowotarskim, brzeskim, gorlickim, tarnowskim, chrzanowskim, olkuskim, tatrzańskim, limanowskim lub dąbrowskim oraz, które znajdują się w co najmniej jednej z poniższych grup:

• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie),
• kobiety.

Osoby, które spełniają najwięcej cech będą miały pierwszeństwo do udziału w projekcie

Biuro projektu:

SYSTEMA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 pok. 13
33-300 Nowy Sącz

www.drogadozatrudnienia.eu

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 16:00

tel. 884 877 177
tel. (18) 547 44 27

drogadozatrudnienia@systema.pl

Osoby do kontaktu

Anna HRUBY – Kierownik Projektu
ahruby@systema.pl

Adrian JANUSZ – Asystent Kierownika Projektu
ajanusz@systema.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *