2014-2020

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ